Gallery ~ The Maldives

Maldivian Air Taxi Sea Plane

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Chaaya Lagoon Water Bungalows

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

Desert Island

Sunset @ Chayaa Lagoon